Voetbalvereniging KSC uit Schoonoord is vanaf het seizoen 2019-2020 op zoek naar een gedreven jeugdtrainer die, bij voorkeur, in het bezit is van een passend (jeugd) trainersdiploma. VV KSC is echter ook bereid om iemand met aantoonbare potentie op te leiden.

VV KSC is een dorpsvereniging met veel actieve vrijwilligers en heeft ruim 230 leden. Belangrijke kernwaarden zijn respect, representativiteit en samen werken aan verbinding binnen en buiten de club. Van daaruit proberen wij in sportief opzicht alle spelende leden optimaal te faciliteren om tot goede prestaties en ontwikkeling te komen. Daarnaast organiseert KSC veel verbindingsactiviteiten die de saamhorigheid en gezelligheid in de club en in het dorp bevorderen.

Gezocht wordt een trainer die aansluiting kan vinden bij onze kernwaarden en bereid is daar op positieve wijze een steentje aan bij te dragen. VV KSC hoopt met een nieuwe trainer haar jeugd enthousiast en betrokken te houden om zich zo verder te kunnen ontwikkelen.

Verder verwachten wij:
• Het verzorgen van twee trainingsavonden per week per spelersgroep
• Wedstrijdbegeleiding in goede samenwerking met een vrijwilliger op de zaterdag
• Een gedreven en enthousiasmerende persoonlijkheid • Aansluiting kunnen vinden met deze leeftijdsgroep
• Goede communicatie en samenwerking met TC, jeugdcommissie en clubbestuurders

Geïnteresseerde trainers kunnen per omgaande en uiterlijk 13 februari 2019 een sollicitatie (inclusief CV) mailen aan onze secretaris Esther Zwiers via secretariaatksc@gmail.com . Een eventueel gesprek zal zo snel mogelijk gepland worden. Voor het opvragen van verdere informatie kan contact opgenomen worden met: Edwin Berkepies (TC jeugd) 06-36304062