Jeugdcommissie en hoofdbestuur V.V. KSC slaan handen ineen!

Bericht geplaatst op:  4 mei 2020


De jeugd is al sinds jaren de grootste afdeling van de club. De jeugd heeft de toekomst zeggen we altijd. Om deze toekomst zeker te stellen staan we voor steeds meer uitdagingen. Het op peil houden van de in- en doorstroom, het bieden van trainingen met visie op kwaliteit en spelplezier, het faciliteren van goede omstandigheden zoals velden, scheidsrechters, materialen…. het lijkt wel seniorenvoetbal.

En juist daarom brengen we onze kwaliteiten samen. De jeugdcommissie en het hoofdbestuur hebben het vaak over dezelfde dingen en hebben elkaar steeds meer nodig om oplossingen te vinden of visie te ontwikkelen. Wat betekent dit concreet?

Voor de technische zaken blijven Nick Alting en Remco Eising aanspreekpunt. Het materiaalbeheer ligt reeds jaren bij Cor Stuiver, maar hij legt zijn taak neer helaas. Momenteel wordt er gekeken naar vervanging van Cor zijn taken. Naast de TC ligt ook het kledingbeheer bij Nick en Remco. Dit blijft ook zo, sterker nog zij beheren de voorraden en bezittingen momenteel voor de gehele club. Zowel Nick als Remco gaan geen deel uit maken van het hoofdbestuur. Ze hebben specifieke taken die genoeg tijd in beslag nemen immers.

Ron Kootstra was voorzitter van de jeugdcommissie en Edwin Berkepies lid. Zij schuiven vanaf heden in als algemeen bestuurslid bij het hoofbestuur. Daarmee komen we op een 8-koppig bestuur en daar zijn we erg blij mee. Met het volste vertrouwen gaan we samen verder koersen voor V.V. KSC met het oog op het heden én de toekomst!


< Ga terug naar vorige pagina