De Doe-Mee-Pas is een pas waarmee inwoners gratis lid kunnen worden van één of meerdere sport- of culturele verenigingen. De enige voorwaarde voor het gebruik van deze pas is dat de gebruiker afhankelijk is van een inkomen rond het sociaal minimum. De Doe-Mee-Pas kan worden gebruikt voor meer dan één vereniging. Het gemiddelde bedrag voor lidmaatschap is € 200,-. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de gemeente of de opbouwwerker van Maatschappelijk Welzijn Coevorden. De opbouwwerker in Schoonoord is op woensdag en donderdag in het dorpshuis in Schoonoord.

Als u van de gemeente een Doe-Mee-Pas heeft gekregen levert u die in bij de vereniging waar u lid van wilt worden. Zij vragen vervolgens toestemming aan de gemeente en kunnen daarna de rekeningen rechtstreeks naar ons sturen.

Informatie voor ouders van kinderen:

Alle kinderen uit gezinnen in de gemeente Coevorden die afhankelijk zijn van een inkomen rond het sociaal minimum ontvangen de Doe-Mee-Pas. Heeft u een inkomen rond het sociaal minimum en heeft uw kind geen pas ontvangen? U kunt de pas aanvragen via het digitale formulier.

Inkomensgrens

Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk van uw situatie. Voor ouders gelden de volgende bedragen (het gaat om NETTO bedragen per maand):

  • Gehuwd € 1.559,05
  • Alleenstaande ouder € 1.091,33

Informatie voor 18-64 jarigen:

Woont u in de gemeente Coevorden, bent u tussen de 18 en 64 jaar en heeft u een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum? Dan komt u in aanmerking voor de Doe-Mee-Pas.. Deze kunt u aanvragen via het online aanmeldformulier.

Inkomensgrens

Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk van uw situatie. De volgende bedragen gelden (het gaat om NETTO bedragen per maand):

  • Gehuwd € 1.559,05
  • Alleenstaand/Alleenstaande ouder  € 1.091,33

Informatie 65+

Woont u in de gemeente Coevorden, bent u ouder dan 65 jaar en heeft u een (gezamenlijk) inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum? Dan komt u in aanmerking voor de Doe-Mee-Pas. Deze kunt u via het digitale formulier aanvragen.

Inkomensgrens

Het voor u geldende sociaal minimum is afhankelijk van uw situatie. Voor 65-plussers gelden de volgende bedragen (het gaat om NETTO bedragen per maand):

  • Gehuwd € 1.677,98
  • Alleenstaand € 1.227,03