Besluiten algemene ledenvergadering 2020

Bericht geplaatst op:  25 okt 2020


Op 13 oktober jl. was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. KSC bij Café de Haven. Jans en Marjan bedankt! Met een aardige opkomst en brede vertegenwoordiging vanuit alle hoeken kunnen we spreken van een geslaagde vergadering.

Albert Schippers is in deze vergadering verkozen tot erelid van v.v KSC! Hij was niet aanwezig maar de volgende dag geïnformeerd en er stil van. Zijn benoeming dankt hij aan zijn brede betrokkenheid bij de club: van verzorger tot scheidsrechter, van voorzitter tot speler…. tot op de dag van vandaag zien we hem nog actief zijn. Ondanks zijn seniore leeftijd hoopt Albert en daarmee de club dit nog een tijdje voort te zetten. Op een later moment gaan we deze benoeming natuurlijk vieren met een huldiging!

Tijdens de ALV blikten we met trots terug op seizoen 2019/2020 waarin ontzettend veel is gerealiseerd op zowel sportief als voorwaardelijk vlak. Financieel hebben we het seizoen, ondanks de Corona-maatregelen, met een kleine plus op de balans af kunnen sluiten. Het nieuwe seizoen is uitdagender en sluiten we negatief af tenzij we het tij weten te keren. Maar hoe?

Ook zonder de financiële tegenvallers door Corona-maatregelen, zagen we ons genoodzaakt de contributie te verhogen. Daarmee kunnen we de impuls borgen die we onze club hebben gegeven en nog willen geven. In de ALV is ingestemd met het voorstel om per oktober 2020 de maandelijkse contributie te verhogen. Vervolgens gaan we per 2021/2022 de contributie jaarlijks indexeren, met als toezegging dat we tot seizoen 2026/2027 geen andere contributiewijzigingen meer door zullen voeren. De veranderde contributies zijn te vinden op onze website.

Om de Corona-tegenslagen het hoofd te bieden gaan we uiteraard de eventueel door de overheid geboden compensatieregelingen benutten. Dit hebben we het vorig seizoen ook gedaan.

Ook hebben we een Club van 50 opgericht; voor een individuele jaarlijkse bijdrage van 50 euro steunt u v.v. KSC en wordt uw naam vermeld in het clubhuis, in het clubblad en op onze website. Met de inkomsten hieruit hopen we bepaalde kwaliteitsinvesteringen toch te kunnen blijven doen. Tijdens de ALV hebben zich de eerste 15 leden aangemeld. Interesse? Link naar clubvan50…. Natuurlijk gaan we de Club van 50 nog expliciet promoten evenals de mogelijkheid steunend lid te worden van v.v. KSC.

Tot slot zullen we kritisch zijn op de uitgaven die onvoorzien op ons pad kunnen komen én bezuinigen waar we kunnen. Heeft u nog ideeën om inkomsten te realiseren, financiële steun te vinden of te bezuinigen? We horen het graag! Alles voor de toekomst van het GeelZwart!

M.v.g. het bestuur
Dennis, Jos, Esther, Jan, Wilma, Hans, Edwin en Ron

(Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt voor leden gedeeld in het eerstvolgende clubblad)


< Ga terug naar vorige pagina