Algemeen bestuur
Dennis van 't Hull
06-55795917

Jos de Groot (Penningmeester)
06-15409251

Esther Zwiers (Secretaris)
0591-382920 / 06-53361487

Jan Spreen (Algemeen lid)
06-53222700

Jacob Heins (Algemeen lid)
06-46793019

Technische commissie
Rudy Groote
51885665

Harrie Stegen
06-11724602
Jeugdcommissie
Ron Kootstra (Voorzitter)
06-54246605

Nick Alting ( Technische commissie jeugd)
06-28872511

Cor Stuiver (Uitgifte materialen)
06-29142131

Gerrit-Jan Ensing (Technische commissie jeugd)
06-13724862

Remco Eising (Uitgifte kleding)
06-57697614

Edwin Berkepies (Technische commissie jeugd)
06-36304062

Wilma Hilhorst (wedstrijdsecretaris jeugd)
06-57513710