Laatste nieuws

Op 13 oktober jl. was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. KSC bij Café de Haven. Jans en Marjan bedankt! Met een aardige opkomst en […]

14 okt 2020  -  Corona update

Het kabinet heeft dinsdag ter bestrijding van het coronavirus een ‘gedeeltelijke lockdown’ aangekondigd. Voor v.v. KSC betekent dit dat de jeugdvoetbal- én jeugdkeepertrainingen gewoon door […]

De algemene ledenvergadering is verplaatst naar dinsdag 13 oktober 2020 in café/restaurant de Haven. Aangezien door de aangescherpte corona-maatregelen een maximum van 30 personen per […]

De algemene ledenvergadering die door v.v. KSC op dinsdag 29 september 2020 zou worden gehouden is i.v.m. het aanscherpen van de Corona-maatregelen afgelast. Het bestuur […]

4 sep 2020  -  Save the date!

Algemene Ledenvergadering 29 september om 20.30 uur bij café de Haven. Met onder meer een terugblik op alle mooie dingen die we samen gerealiseerd hebben, […]

Mededelingen

24 okt 2018  -  Mededeling vanuit het bestuur.

Materialen die eigendom zijn van v.v. KSC mogen alleen gebruikt worden voor doeleinden in het belang van de vereniging en het is niet toegestaan om […]

Programma aankomende week

Bekijk hier het programma voor aankomende week.

Er is geen beker / competitie wedstrijd aankomende week.

Aankomende activiteiten

Er zijn geen aankomende events.

Facebook

20 nov 20

V.V. KSC

04 nov 20

V.V. KSC

Dankzij jullie fantastische steun hebben wij een mooi bedrag kunnen ophalen tijdens Rabobank ClubSupport. Wij willen jullie bedanken voor het stemmen op V.V. KSC. ... Lees meerLees minder

25 okt 20

V.V. KSC

Op 13 oktober jl. was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van v.v. KSC bij Café de Haven. Jans en Marjan bedankt! Met een aardige opkomst en brede vertegenwoordiging vanuit alle hoeken kunnen we spreken van een geslaagde vergadering.

Albert Schippers is in deze vergadering verkozen tot erelid van v.v KSC! Hij was niet aanwezig maar de volgende dag geïnformeerd en er stil van. Zijn benoeming dankt hij aan zijn brede betrokkenheid bij de club: van verzorger tot scheidsrechter, van voorzitter tot speler.... tot op de dag van vandaag zien we hem nog actief zijn. Ondanks zijn seniore leeftijd hoopt Albert en daarmee de club dit nog een tijdje voort te zetten. Op een later moment gaan we deze benoeming natuurlijk vieren met een huldiging!

Tijdens de ALV blikten we met trots terug op seizoen 2019/2020 waarin ontzettend veel is gerealiseerd op zowel sportief als voorwaardelijk vlak. Financieel hebben we het seizoen, ondanks de Corona-maatregelen, met een kleine plus op de balans af kunnen sluiten. Het nieuwe seizoen is uitdagender en sluiten we negatief af tenzij we het tij weten te keren. Maar hoe?

Ook zonder de financiële tegenvallers door Corona-maatregelen, zagen we ons genoodzaakt de contributie te verhogen. Daarmee kunnen we de impuls borgen die we onze club hebben gegeven en nog willen geven. In de ALV is ingestemd met het voorstel om per oktober 2020 de maandelijkse contributie te verhogen. Vervolgens gaan we per 2021/2022 de contributie jaarlijks indexeren, met als toezegging dat we tot seizoen 2026/2027 geen andere contributiewijzigingen meer door zullen voeren. De veranderde contributies zijn te vinden op onze website.

Om de Corona-tegenslagen het hoofd te bieden gaan we uiteraard de eventueel door de overheid geboden compensatieregelingen benutten. Dit hebben we het vorig seizoen ook gedaan.

Ook hebben we een Club van 50 opgericht; voor een individuele jaarlijkse bijdrage van 50 euro steunt u v.v. KSC en wordt uw naam vermeld in het clubhuis, in het clubblad en op onze website. Met de inkomsten hieruit hopen we bepaalde kwaliteitsinvesteringen toch te kunnen blijven doen. Tijdens de ALV hebben zich de eerste 15 leden aangemeld. Interesse? Link naar clubvan50.... Natuurlijk gaan we de Club van 50 nog expliciet promoten evenals de mogelijkheid steunend lid te worden van v.v. KSC.

Tot slot zullen we kritisch zijn op de uitgaven die onvoorzien op ons pad kunnen komen én bezuinigen waar we kunnen. Heeft u nog ideeën om inkomsten te realiseren, financiële steun te vinden of te bezuinigen? We horen het graag! Alles voor de toekomst van het GeelZwart!

M.v.g. het bestuur
Dennis, Jos, Esther, Jan, Wilma, Hans, Edwin en Ron

(Het verslag van de Algemene Ledenvergadering wordt voor leden gedeeld in het eerstvolgende clubblad)
... Lees meerLees minder

15 okt 20

V.V. KSC

Wij doen mee aan Rabobank ClubSupport!

Tussen 5 en 25 oktober kun je als lid van de Rabobank stemmen op V.V. KSC.

Bekijk hoe je ons kan steunen op rabobank.nl/clubsupport
... Lees meerLees minder

03 okt 20

V.V. KSC

Een grote teleurstelling dat er geen publiek mag komen kijken op onze mooie en ruime velden. Even goed verliep deze zaterdag alles prima met menige winstuitslag in het voordeel van v.v. KSC. Hopen op betere tijden! ... Lees meerLees minder