Vanaf nu is het informatieblad te downloaden als een PDF bestand. Zo kunt u het informatieblad makkelijk en duidelijk bekijken. In dit informatieblad kunt u zien wie welke taken binnen v.v. KSC uitvoert.

informatieblad bestuur 27-3-18

Aankomende activiteit

Kopij Oes Voetballev’n inleveren voor:

Datum: 22 mei 2018