Vanaf nu is het informatieblad jeugdcommissie, trainers / leiders en jeugd activiteitencommissie te downloaden als een PDF bestand.
Zo kunt u het informatieblad makkelijk en duidelijk bekijken.

Jeugdblad 2017-2018 versie 10

Aankomende activiteit

Kopij Oes Voetballev’n inleveren voor:

Datum: 22 mei 2018