Bestuur

 

Jan Knol Voorzitter a.i.
0591-382377 Algemene Zaken
Jos de Groot Penningmeester
06-15409251 Ledenbestand
Reclame- en contributie inning
Lammie Maris Secretaris
0591-382856 / 06-11733401 Notulist bestuur
Ledenadm. KNVB Sportlink
Algemene zaken
Jan Spreen Algemeen lid
06-53222700 Website
Contactpersoon gemeente
Sleutel beheer
Jacob Heins Algemeen lid
 06-27013086 Werving sponsoren/reclame e.d.
Nick Bouwknegt Algemeen lid
 06-52896170 Wedstrijdsecretaris
Accomodatie
 Frank Berkepies (geen bestuurslid)  Technische commissie
 0591-855120

 

Jeugdcommissie

Ron Kootstra Voorzitter
0591-387172 / 06-54246605
Derk Stuiver Wedstrijdsecretaris jeugd
0591-627401
Cor Stuiver Uitgifte materialen
0591-382510
Gerrit-Jan Ensing Technische commissie jeugd
0591-382017 / 06-13724862
Nick Alting Technische commissie jeugd
06-28872511 Uitgifte kleding
Remco Eising Technische commissie jeugd
0591-382536 / 06-57697614 Uitgifte kleding
Edwin Berkepies Technische commissie jeugd
06-36304062

Aankomende activiteit

Klaverjassen om vleesprijzen

Datum: 23 december 2017

Tijd: 14: 00 uur

Locatie: In de kantine. Inleg € 3,00 p.p.