Bestuur

 

Jan Knol Voorzitter a.i.
0591-382377 Algemene Zaken
Jos de Groot Penningmeester
06-15409251 Ledenbestand
Reclame- en contributie inning
Lammie Maris Secretaris
0591-382856 / 06-11733401 Notulist bestuur
Ledenadm. KNVB Sportlink
Algemene zaken
Jan Spreen Algemeen lid
06-53222700 Website
Contactpersoon gemeente
Sleutel beheer
Jacob Heins Algemeen lid
 06-46793019 Werving sponsoren/reclame e.d.
Nick Bouwknegt Algemeen lid
 06-52896170 Wedstrijdsecretaris
Accomodatie
 Frank Berkepies (geen bestuurslid)  Technische commissie
 0591-855120

 

Jeugdcommissie

Ron Kootstra Voorzitter
06-54246605
Nick Alting Wedstrijdsecretaris jeugd a.i.
06-28872511
Cor Stuiver Uitgifte materialen
06-29142131
Gerrit-Jan Ensing Technische commissie jeugd
06-13724862
Nick Alting Technische commissie jeugd
06-28872511 Notulist jeugdcommissie
Remco Eising Uitgifte kleding
06-57697614
Edwin Berkepies Technische commissie jeugd
06-36304062